Profil naukowy Zakładu stanowią dwa różne obszary – obszar szeroko pojętych mediów i obszar języka, związany z jego funkcjami, na użytek dyskursu medialnego oraz pragmatyki językowej. Do obszarów tych należą zatem: media i ich przemiany, systemy medialne wobec globalizacji, prawne i etyczne aspekty dziennikarstwa, techniki przetwarzania dźwięku, treści multimedialne i ich dostarczanie oraz teoria dyskursu medialnego, konwencjonalne aspekty języka, różne odmiany języka w komunikacji oraz jego wymiar kulturowy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Teorii Języka i Mediów,

ul. M. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz tel.: (52) 348 78 21